Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

1. Track Giới thiệu – Châu Khánh Hà & Hoàng Y Vũ

2. Phước Tuệ Trang Nghiêm, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Ca Sĩ Châu Khánh Hà
 
3. Hương Từ Bi, Nhạc và Ca Sĩ Hoàng Y Vũ
 
4. Cảnh Đẹp Chùa Xưa, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Ca Sĩ Châu Khánh Hà
 
5. Dâng Cơm Cúng Phật, Nhạc: Võ Tá Hân, Ca Sĩ: Nhóm Cadillac
 
6. Hồng Danh Niệm Phật A Di Đà, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Ca Sĩ Thùy Dương
 
7. Đêm Ngày Sáu Thời Thường An Lành, Nhạc và Ca Sĩ Hoàng Y Vũ
 
8. Ngày Rằm Khánh Đản, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Ca Sĩ Châu Khánh Hà
 
9. Nhớ Mái Chùa Xưa, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Ca Sĩ Thụy Vân
 
10. Công Đức Ăn Chay Phóng Sanh, Nhạc: Hoàng Y Vũ, Ca Sĩ Châu Khánh Hà
 
11. Nếp Sống Cao Đẹp, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Ca Sĩ Thùy Dương
 
12. Góp Với Hoa Xuân, Nhạc và Ca Sĩ Hoàng Y Vũ
 
13. Nụ Cười An Lạc, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Ca Sĩ Châu Khánh Hà
 
14. Từ Bi Hỉ Xả (Hương Từ Bi), Nhạc Khánh Hải và Ca Sĩ Ngọc Quy
 
15. Mái Chùa Cao Quý, Nhạc: Hoàng Quang Huế, Ca Sĩ: Nhóm Cadillac
 
16. Nét Đẹp Siêu Thế trong Kinh Pháp Cú, Nhạc Hoàng Y Vũ, Ca Sĩ Châu Khánh Hà & Hoàng Y Vũ