Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Gần chùa có một gia đình biết chùa cũng gần 20 năm nên thầy cả rất tin tưởng và thương quý, đó là gia đình anh Yadaw Kuma.

Tất cả học tăng thuộc Phật Học Viện Trung Phần đều mang ơn sâu xa những bậc ân sư đã dày công giáo dưỡng trong đó nổi bật là nhị vị Hòa Thượng Thích Trí Thủ và Hòa Thượng Thích Đổng Minh là những người đã đem cả cuộc đời mình phụng sự cho Phật Pháp.

Có 1 lần lâu lắm rồi tôi có gặp người bạn nói ngày xưa ở VN trước năm 75 có lần ông trúng thầu để lấy tổ yến…

Có câu truyện về một người cưỡi một con ngựa đang phi như bay trên
đường.

Đọc tin này cảm thấy xúc động & thương cảm trước loài thú vật có tình nghĩa. Lòng biết ơn này còn hơn hẳn 1 số loài người.

Cảm xúc con người thay đổi theo tuổi tác, cùng đọc để xem suy nghĩ lúc nhỏ và khi lớn của chúng ta khác nhau như thế nào. 

Tôi xin gửi lời chào mừng của tôi và Chúc Mừng Năm Mới.

Trên thực tế, cho dù năm tới sẽ trở thành năm hạnh phúc hay năm đau khổ, tùy thuộc vào chúng ta.

Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, miền Đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình.

Trả lời phỏng vấn của Tuần báo Pháp Le Point đăng ngày 22.1.2007 đức Dalai Lama thứ 14 nghiêm khắc phê phán chủ trương cải đạo của người theo đạo Thiên chúa.