Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 - Ngày kim quang nhập bảo tháp, xuất hiện hào quang và hình ảnh hoa sen trắng. Trước khi viên tịch, sư bà Hải Triều Âm đã khai thị trước đó rằng bà sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn bằng hoa sen trắng.

Hình hoa sen trên hào quang
 
- Ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mùng 4 tháng 4 năm Quý Tỵ nhằm ngày 13 tháng 5 năm 2013 cũng là kỷ niệm 60 năm xuất gia của sư trưởng Hải Triều Âm, một vầng hào quang rực rỡ xuất hiện trên đỉnh tháp khoảng từ 8h sáng đến 12h trưa.
Hào quang sáng rực
 
- Trước ngày viên tịch, khi các đệ tử thăm hỏi sư trưởng, người cho biết đã nhìn thấy Phật A Di Đà, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng các thánh chúng đến đón.
 
- Trong suốt 7 tuần thất sau đó, mỗi tuần đều có hào quang xuất hiện trên đỉnh tháp. Riêng tuần thứ 4, ngoài ánh hào quang, còn có mây ngũ sắc hiển hiện trên bầu trời.
Đám mây ngũ sắc xuất hiện
 
- Từ năm 2009, sư bà đã làm một bài thơ báo trước về những hào quang xuất hiện.
 
Ký ca ký cóp
Đóng góp nên công
Nhẹ như lông hồng
Bay về Cực Lạc
Hào quang sáng quắc
Vẫy gọi muôn phương
Cái bướm con mèo
Trời người muôn loại
Mau mau tỉnh giấc 
Thoát xác vô minh
Giải nghiệp hữu tình
Lên đường giải thoát
(6-7-2009)
 
- Trích một câu chuyện của sư bà rất ngắn gọn nhưng xúc tích.
 
Chị là người nhà quê hay rùm beng mỗi khi bực bội. Bỗng chị đổi khác dịu dàng như một tiên nữ. Chị giải thích: "Con chó ăn vụng, tôi giận quá đánh nó què cẳng. Tôi đi chợ về nó lết ra đón mừng. Con chó không giận người đã làm khổ nó. Con chó giàu lòng khoan dung, trung nghĩa có hậu. Tôi ráng học nó gắng tốt hơn nó vì mình là con người."