Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 

TRƯỞNG PHÂN ĐOÀN II - NI GIỚI KHẤT SĨ


(1901 - 1984
)


I. THÂN THẾ
Ni trưởng Trí Liên, thế danh Nguyễn Ngọc Mai tự Phạm Ngọc Lâm, sinh ngày mùng 6 tháng 3 năm Tân Sửu (1901) tại làng Mỹ Lạc Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thân sinh là cụ ông Nguyễn Văn Tùng, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Lựu.


Năm lên 6 tuổi, Ni trưởng được thân phụ dắt đi Quy y với Hòa thượng Thích Tâm Hòa (Viện chủ Linh Sơn, Tiên Thạch Tự) và được Hòa thượng ban Pháp danh là Diệu Ngộ.
Năm lên 18 tuổi, Ni trưởng vâng lời cha mẹ lập gia đình. Năm 1947, sau 28 năm trả nghiệp trần duyên, hữu duyên đã đến khi Ni trưởng được diện kiến Tổ sư Minh Đăng Quang khi Ngài du hành hóa đạo đến Long An và được nghe pháp nên tỏ ngộ đạo mầu.


II. THỜI KỲ XUẤT GIA 
Ngày mùng Một tháng 11 năm Mậu Tý (1948) được sự hoan hỷ của tất cả thành viên trong gia đình, đồng thời được Tổ sư chứng minh làm lễ xuất gia, truyền Sa-di-ni giới tại chùa Kỳ Viên - Bàn Cờ quận 3, đô thành Sài Gòn với Pháp danh Trí Liên.


Ni trưởng là đệ tử Ni thứ chín trong hàng đệ tử Ni của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, mùa Đại lễ Tự tứ - Vu Lan năm Tân Mão (1951), Ni trưởng được Tổ sư chứng minh truyền Cụ túc giới tại tịnh xá Ngọc Viên - Vĩnh Long.
Từ 1951 đến 1955, Ni trưởng được Tổ sư chứng minh cho theo cùng quý Ni trưởng Huỳnh Liên, Bạch Liên đi hành đạo tại một số tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ.


III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO
Năm 1956 đến 1960, Ni trưởng về an trụ kiến tạo và tịnh tu tại tịnh xá Ngọc Truyền dưới chân núi Bà Đen, Tây Ninh.
Năm 1961, Ni trưởng rời tịnh xá Ngọc Truyền đi du hóa, duyên lành hội đủ, thiện nam tín nữ tại xã Tân Lý Tây tỉnh Tiền Giang phát tâm hiến cúng đất và xây dựng đạo tràng thỉnh Ni trưởng an trụ giáo hóa độ sanh. Ni trưởng đã nỗ lực xây dựng tịnh xá Ngọc Hiệp và tổ chức lễ An vị Phật khánh thành vào ngày Rằm tháng 3 năm Nhâm Dần (1962). Thừa hưởng hạnh du Tăng của Tổ sư truyền dạy, Ni trưởng đến nhiều nơi hoằng hóa và kiến lập đạo tràng như tịnh xá Ngọc Lâm, tịnh xá Ngọc Trung, tịnh xá Ngọc Thành, tịnh xá Ngọc Phú, tịnh xá Ngọc Vân…


Năm 1972, Ni trưởng hoàn tất công hạnh sau cùng là xây dựng ngôi Tịnh Tân bảo tháp tại ngã tư Tân Trụ, Long An.
Trong 12 năm cuối đời, Ni trưởng an trụ tại tịnh xá Ngọc Hiệp, hàng ngày dù thân bệnh nhưng Ni trưởng luôn hướng dẫn chư Ni thực hành thời khoá “trú dạ lục thời” (buổi sáng đi khất thực hoá duyên, trưa về thọ trai, xế chiều đọc Kinh học Luật và chân lý, buổi tối khuya và gần sáng với ba thời công phu thiền định), tinh tấn tu học. Đặc biệt cuộc đời Ni trưởng còn là tấm gương sáng về giới luật và thực hành “Bát Kỉnh Pháp” nghiêm túc, bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu Ni trưởng luôn một lòng kính trọng chư Tăng.
 
IV. THỜI KỲ VIÊN TỊCH
Ngày 29 tháng 8 năm Giáp Tý (1984) vào lúc 22 giờ, Ni trưởng xả báo thân thu thần viên tịch. Viên mãn 48 năm trả nghiệp hồng trần, 36 năm dâng đời cho đạo nhiệm mầu, kết tụ 84 năm “một cuộc đời tùy duyên vô ngại”.
 “ Đạo tràng xưa vẫn còn đây,
  Pháp âm xưa vẫn nơi này ngát hương,
  Pháp thân thể nhập chơn thường,
  Cuộc đời Ni trưởng sáng gương cõi thiền.”
Trong suốt cuộc đời hành đạo, Ni trưởng hiến dâng cả cuộc đời cho đạo pháp, luôn nêu cao tinh thần Khất sĩ do đức Tổ sư truyền dạy để nhiếp hóa quần sanh, làm tỏ rạng Hệ phái Ni giới Khất sĩ và hành trạng của Ni trưởng luôn là những bài học quý giá để hàng hậu học Ni giới học tập noi theo.

(http://nigioivietnam.com/Hanh-trang-Chu-ni-Viet-Nam/65/ni-truong-thuong-tri-ha-lien.html)