Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Với giới hạnh kiêm ưu, oai nghi đĩnh đạc, tinh cần trong sự học nên vào năm 1949, Ni trưởng được Bổn sư cho thọ Tỳ-kheo-ni Bồ-tát giới tại Đại giới đàn chùa Báo Quốc - Huế do cố Hòa thượng Tịnh Khiết - Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam.

Không phải cứ mong là được, ở đời này, ngoài những người có dung mạo đẹp thì cũng gần như có từng ấy người không được ưa nhìn, hay nhiều khiếm khuyết.

Có 4 loại phụ nữ trong cuộc đời:

Nghệ sĩ phật tử Na Hyeseok (La Huệ Tích) đa tài nghệ, là một phật tử thuần thành, giàu lòng yêu nước, nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhà giáo dục, nhà cách mạng và nhà hoạt động vì nữ quyền người Hàn Quốc, nhà báo với bút hiệu Jeongwol.

Với đồ chúng, Ni trưởng thường khuyên răn dạy bảo phải tinh tấn tu trì, Ni trưởng đã mở nhiều lớp Phật học để đào tạo giới Ni trẻ, đảm nhiệm chức vụ trong Ban Giám đốc cùng chung sức với quý Ni trưởng trong việc đào tạo mà không ngại gian lao khó nhọc. 

Ni trưởng Setouchi - một tiểu thuyết gia nổi tiếng 93 tuổi và bà Muraki, 60 tuổi, đã thông báo vào ngày 18-4 về sự hình thành của dự án "Wakakusa" (cỏ tươi).