Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 

Bài kệ 
Dặn học trò
(Thị đệ tử, 示弟子)
*
Vạn Hạnh Thiền Sư

Bài kệ Thị đệ tử, 示弟子 • Dặn học trò của Vạn Hạnh Thiền Sư trước khi viên tịch đã nói lên cái vô thường của một kiếp nhân sinh, không nên quá quái lo ngại.
示弟子
身如電影有還無,
萬木春榮秋又枯。
任運盛衰無怖畏,
盛衰如露草頭鋪。
Thị đệ tử
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
(Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977)
Bài dịch hay nhất dưới đây của tác giả (?)
Thân như bóng chớp có rồi không,
Cây cỏ xuân tươi thu héo tàn,
Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi,
Thịnh suy ngọn cỏ hạt sương đông.
(Tác giả [?])
*
Thân như điện ảo có lại không,
Vạn vật xuân xanh thu úa vàng,
Kệ mệnh thịnh suy không quái ngại,
Thành bại như đầu cỏ đọng sương.
(Lê Huy Trứ, phỏng dịch)
*
Sắc như ảo tưởng, có từ không,
Vạn vật chợt sinh, tử vội vàng,
Dòng đời nhục vinh, vô khả úy,
Thịnh suy như cỏ, đọng sương mai.
(Lê Huy Trứ, phóng dịch)
Diễn nghĩa
Người đời vô thường như bóng chớp, có rồi lại không,
Như cây cối, mùa xuân xanh tươi, mùa thu héo vàng.
Mặc cho vận đời dù thịnh hay suy, đừng lo sợ,
Vì sự vinh nhục mong manh như giọt sương mai đầu ngọn cỏ.
 

Pháp thoại