Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Một vị Phật tử đi đám gặp ống bồ lô, chú tháo nắp bình ra, tự nhiên một ông thần được thoát ra, nên cho chú được phép ước một câu ước. Chú xin thần xây cho chú một cây cầu nối từ Los Angesle tới Haiwaii để chú được đến thăm người yêu. Thần liền từ chối vì không đủ tiền, và nói cho chú cầu câu khác.

Chú liền xin thần: Xin thần cho con biết người yêu con đang nghĩ gì? Thần nói: Thôi để tôi xây cái cầu cho ông (cười).