Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Lá vàng rơi

Khắp phương trời

Dòng suối lạnh

Kết thành tinh

Đóa hoa khô

Vừa đản sanh chín rồng phun nước tắm

Mang an vui mát mẻ đến trần gian

Xóa khổ đau an ủi kẻ nghèo nàn

Vì chỉ rỏ mỗi tâm đều có Phật

Nâu sòng cô khoác áo nhà tu

Nghiệp trần xa lánh thành nữ tu

Tìm về bên Phật nương ánh Đạo

Trau dồi đạo đức nhờ minh Sư

Kính thưa Sư Phụ thanh cao,

Đã ban ruộng Phước Ân sâu đáp đền

Cho con công đức góp phần,

Bài thơ DA MÀU được tổ chức UN bình chọn là bài thơ hay nhất.

Bài thơ được viết bởi một đứa bé Châu Phi

Hai ngày tu học tại Denver
Thành phố núi cao thật mộng mơ
Thích Nữ Giới Hương về hướng dẩn
Đố vui Phật Pháp mở  khai tâm.

Chơn Không thể bất biến, 
Huyễn hữu thường đổi thay.
Khói mây bọt bóng nước,

Con về đây gieo hạt từ tâm

Ruộng phước điền an cư mùa hạ

Trên thọ ân giáo pháp thầy trao

Dưới thọ nhận đàn na hiến cúng

Ba tháng trường thúc liễm thân tâm

Mỡ rộng tâm ra, thanh thản lòng

An nhiên tự tại đời thong dong

Biển cả mênh mông sóng dập dồn

Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi

Con về đây gieo hạt từ tâm

Ruộng phước điền an cư mùa hạ

Trên thọ ân giáo pháp thầy trao

Dưới thọ nhận đàn na hiến cúng

Con thì đã được may mắn gặp Sư Cô nhiều lần qua những mùa Phật Đản của Giáo Hội ở Mike Square Park và  hình như con cũng đã đến viếng chùa một lần với người bạn. cách đây mấy năm và hôm đó con đã "thấy cảnh sinh tình" và có làm một bài thơ, nhưng chưa kịp gởi đến Ni Sư.