Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 Con tìm Mẹ ở đâu xa,
Từ lâu Mẹ vẫn đây mà con ơi!
Có cơn bỉ cực khùng điên
Con thơ nhớ Mẹ thường hằng dõi trông
Có qua bao ải thác ghềnh
Mỏi chân, chồn gối ngóng về quê xưa
Là nơi, Mẹ đã từng khuyên
Là nơi bình thản, Mẹ hiền trong tim
Quán Âm con nhớ gọi tên
Mẹ nghe được tiếng con liền bên tai
Quán Âm, con gắng thọ trì
Vượt bao hiểm họa, sáng liền tâm can
Mẹ thương con nhỏ dại khờ
Mải mê tìm chốn ngục tù ngoài tâm
Đảo điên cho lắm bao lần
Đến khi đánh mất bổn tâm của mình
Ác nghiệp như bóng với hình
Quán Âm - mau niệm hết liền con ơi!
Lòng sân ngạ quỷ theo đuôi
Quán Âm, con nhớ niệm liền ngày đêm
Muôn vàn của báu trên đời
Chẳng bằng tình Mẹ đã dành cho con
Thấy con hiểm họa rập rình
Muốn con trì niệm để đời bình an
Tâm Từ Bi trải muôn loài
Độ sanh, Mẹ vẫn muôn đời ở đây
Chỉ mong cơn khó đến gần
Con quay đầu lại, Mẹ hằng trong tim
Mong con tinh tấn tu hành
Quán Âm thoát khỏi trần lao cực hình
Nhiệm mầu tên Mẹ Quán Âm
Rửa trôi hết thảy bụi trần uế nhơ
Khắc ghi hình bóng mẹ hiền
Con nghe Mẹ dạy, tròn vành chí tu.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
17/04 Nhâm Thìn.
Bảo Tâm - Mỹ Hoa.