Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

 

Con về đây gieo hạt từ tâm

Ruộng phước điền an cư mùa hạ

Trên thọ ân giáo pháp thầy trao

Dưới thọ nhận đàn na hiến cúng

Ba tháng trường thúc liễm thân tâm

Tam vô lậu tấn tu đạo nghiệp

Định tâm lại hướng điều hiền thiện

Vui sống trong giáo pháp lục hòa

Con về đây gieo hạt giống lành

Cho tâm từ trong con rộng mở

Trải lòng mình để thương tất cả

Lắng long nghe bao nỗi đau đời

Con về đây sống đời tu sĩ

Lợi danh,tình thả gió mây bay

Khép tâm lại để lòng tĩnh lặng

Dẫu cho đời muôn vật dần xoay.

TÌNH MẸ

Ngày ấy con đi một chiều mưa

Mẹ già lau mắt lệ tiễn đưa

Con trẻ ngậm ngùi giờ chia biệt

Chân bước ngập ngừng trên lối quê

Bao năm xuôi ngược đời lữ khách

Ngộ lẽ vô thường con xuất gia

Mẹ khẽ mỉm cười lau dòng lệ

“Ừ ! Rứa thì thôi con cứ đi !”

Mẹ dạy :” con ơi đời tu sĩ,

Khó lắm nhưng mà hãy gắng tu,

Con hãy an lòng theo chí nguyện

Quê nhà ba mẹ vẫn bình an”.

Con lại dấn thân miền viễn xứ

Mỉm cười mẹ dấu nỗi niềm riêng

Thương con đơn độc đời tu sĩ

Biết có được vui chốn tịch nhàn

Hành trang con mang đời tu sĩ

Là nghĩa ân tình mẹ truyền trao

Con nguyện tấn tu đền ơn nặng

Để mẹ an vui tuổi xế chiều

Vu lan lại về con nhớ mẹ

Nhớ lắm lời ru tự thuở nào

Nhớ dáng mẹ gầy vì năm tháng

nhọc nhằn chở nặng giấc mơ con.