Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến… là căn bản phiền não, là gốc của tái sanh, gốc của sanh tử luân hồi.

Đức Phật đã dạy Tăng, Ni là những vị có trách nhiệm duy trì chánh pháp; còn cư sĩ là những người có trách nhiệm hộ trì chánh pháp.

Ngày xưa, có một chàng thanh niên, tuổi vừa hai mươi, cha mẹ lần lượt qua đời, để lại cho cậu một căn nhà nhỏ bằng tranh và một khu vườn độ vài sào, một giếng nước trong và một cái cuốc còn tốt.

Như một vòng luẩn quẩn cứ đi từ chùa này đến chùa khác xin làm các khóa lễ mà không biết được mọi sự trên đời đều bởi do nhân quả.

Các bậc Hộ pháp luôn vận dụng mọi khả năng để hộ trì Chánh pháp, tiếp độ chúng sanh. 

Chuyện mô tả một người giả vờ chết sau khi uống một ly nước lọc, mà người nhà tưởng ông đã uống thuốc độc để quyên sinh.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn. Mà trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã nói rằng “Trên đời này có 2 hạng người khó thấy là người biết ơn và người trả ơn”.

Làm người phải có nền tảng luân thường đạo lý.  Nhất là người Á Đông chúng ta. Luân thường đạo lý là Thờ Cha, Kính Mẹ, thương yêu mọi người, nhất là người ơn của mình.  

ID facebook của tôi là Thiện Nhân. Cách đây ba tháng (tháng 5/2014), tôi đã bắt đầu biết ăn chay, niệm Phật.

Để đạt được kết quả viên mãn trong pháp tu bố thí cúng dường, người Phật tử phải vượt thoát mọi ý niệm chấp ngã và ngã sở. 

Đời người có 4 câu hỏi lớn:

Ta vốn là ai? Ta từ đâu tới? 

Chết rồi sẽ đi về đâu? Phải chăng luật nhân quả là

có thật, thiện có thiện báo, ác có ác báo?

Một đôi tình nhân duyên nợ không tròn, quyết định đi tìm cái chết. 
Cả 2 dùng dây dù cột chặt tay với nhau rồi cùng lao xuống vực.

Đi xem tự tử, về nhà đẻ sinh đôi.